Oes gennych chi docyn tymor gyda ni? Beth am fanteisio ar Gyfrif Ad-dalu Oedi i arbed amser ac ymdrech i chi wrth wneud hawliadau rheolaidd?
Buddion creu cyfrif
  • Hawliadau Oedi Ad-dalu cyflymach a haws.
  • Bydd eich manylion personol bob amser yn cael eu rhag-lenwi.
  • Cofnodwch eich tocyn tymor a sgipiwch orfod ychwanegu bob tro.
  • Arbedwch y dull iawndal a ffefrir gennych.
  • Gweld eich holl hawliadau Ad-daliad Oedi mewn un lle.